Miljö

MiljöpolicyPå Norrtälje  Hälsocentral arbetar vi miljömedvetet genom alla delar av verksamheten för att vi värnar om naturen och människors hälsa!


Vi tar hänsyn till hela livscykelperspektivet och arbetar aktivt med förebyggande hälso- och sjukvård. Vår betydande miljöpåverkan finns inom områdena läkemedel och avfallshantering och vi arbetar aktivt med att uppnå ställda miljömål.


Genom utbildning, utvärderingar och information utvecklas och förbättras miljöarbetet ständigt. Vi arbetar för att få alla våra medarbetare medvetna och engagerade i vårt miljöarbete.


På Norrtälje  Hälsocentral arbetar vi för att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.


Norrtälje Hälsocentral är miljödcertifierade.

Norrtälje Hälsocentrals miljögruppVäntetid  med betydelse

Som ett led i vårt arbete i hållbarhet finner du i normala fall en stickkorg i väntrummet med beskrivningar för stickning av rutor. Vi skickar med jämna mellanrum de stickade rutorna till Sydafrika där frivilliga projektansvariga sätter ihop rutorna till filtar. Nu på grund av Coronapandemin och risken för smittspridning har vi tagit undan korgarna.Bilderna är från senaste besöket till Kapstaden där delägare och läkare Nils Gutberg personligen lämnade över filtarna till ett barnhem. Besöket skedde i slutet av 2019.

FN:s Globala hållbarhetsmål Agenda 2030 

Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år. Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Källa: https://www.globalamalen.se/